START - uprawnienia kupującego

Jeżeli zakupiona rzecz ma wady (wady fizyczne lub wady prawne), kupujący może skorzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach przewidujących odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy.

W przypadku umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa kupujący ma prawo do skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, także gdy zakupiona rzecz nie jest wadliwa.